How the House Always Wins: Online Casino Profitability Explained

Naujienos

2021-12-24

Eddy Cheung

Ar kada nors susim膮st臈te, kaip kazino ir la啪yb懦 agent奴ros i拧silaiko nepaisydami t懦 did啪iuli懦 jackpoto laim臈jim懦? Kaip ir bet kuris kitas verslas, kazino tur臈t懦 atne拧ti maksimal懦 peln膮, nesvarbu, kiek laimite.

How the House Always Wins: Online Casino Profitability Explained

Viskas sukurta tam, kad paskatint懦 啪aid臈jus i拧leisti daugiau l臈拧懦. Nenuostabu, kad jie sako, kad 鈥瀗amas visada laimi鈥. Taigi, 拧is straipsnis atskleid啪ia kazino pelningumo intrigas.

Kaip namas visada laimi

Kaip sakyta prad啪ioje, kazino 啪aidimai yra sukurti taip, kad namams b奴t懦 suteiktas potencialus pelnas. Ir tai galioja neatsi啪velgiant 寞 tai, ar 啪aid臈jas laimi, ar pralaimi statym膮. Tai daugiau ar ma啪iau 寞vestas kazino pelnas. Taigi, nesvarbu, kok寞 internetinio kazino 啪aidimo tip膮 pasirinksite, nam懦 prana拧umas yra b奴tinas 鈥瀊logis鈥, prie kurio turite priprasti.

Nor臈dami pa啪velgti 寞 paprastesn臋 perspektyv膮, apsvarstykite, pavyzd啪iui, lo拧imo automat膮 su 4% nam懦 prana拧umu. Toks 啪aidimas suteikia bendr膮 RTP (gr寞啪imo 寞 啪aid臈j膮) rodikl寞 96%. Tai i拧 esm臈s yra did啪iausias procentas, kur寞 啪aid臈jas gali parsine拧ti namo, jei viskas klostysis taip, kaip nori. Laikydamasis auk拧膷iau nurodyto kurso, 啪aid臈jas, stat臋s 100 USD, gaus did啪iausi膮 96 USD laim臈jim膮, o 4 USD atiteks namams. Taigi, nesvarbu, ar pralaim臈site statym膮, ar j寞 laim臈site, namas nei拧nyks.

Bet net jei tu 啪aisti kazino 啪aidim膮 su 0,5% nam懦 prana拧umu, atkreipkite d臈mes寞, kad 啪aidimas bus pelningas tik trumpuoju laikotarpiu. 沤aisdami ilgiau, b奴site nepelningi. 沤inodami tai, dauguma internetini懦 kazino 啪udys, kad 啪aid臈jai 啪aist懦 ilgiau. Dauguma pradedan膷i懦j懦 nemokam懦 statym懦 nuvilia, ne啪inodami, kad galioja nam懦 prana拧umas.

Kod臈l 啪mon臈s vis tiek lo拧ia?

Iki 拧iol akivaizdu, kad namas visada paliks nugal臈toj膮. Ta膷iau dauguma lo拧im懦 svetaini懦 per dien膮 sukuria did啪iul寞 sraut膮. Kod臈l taip yra?

Pirma, jei lo拧臈jai nelaim臈t懦 la啪yb懦, pramon臈 jau b奴t懦 mirusi. Nors namas visada laimi, kai kurie 啪aid臈jai u啪dirba pinig懦 i拧 la啪yb懦. Kai kurie netgi finansuoja savo prabang懦 gyvenimo b奴d膮 i拧 la啪yb懦 karjeros. Reikalas tas, kad lo拧imas daugiausia susij臋s su s臈kme ir 拧iek tiek 寞g奴d啪i懦. Taigi, tik臈kit臈s Mega Moolah netik臈tumo tol, kol atlikote statym膮.

Kita prie啪astis, kod臈l 啪mon臈s la啪inasi, yra linksmyb臈s. Kazino yra 啪inomi d臈l savo nepasotinamo godumo, o tai n臈ra blogai. Tai tik verslas! Jie taiko veiksming膮 rinkodaros taktik膮, kad pad臈t懦 pritraukti ir i拧laikyti 啪aid臈jus. Kiekvienas j懦 啪aidim懦 aspektas, 寞skaitant garso efektus, vaizdo kokyb臋 ir papildomas reklamas, yra sukurtas taip, kad sukelt懦 priklausomyb臋.

Ka啪kas apie tikimybi懦 teorij膮

Kita vertus, norite su啪inoti, kaip 啪aid臈jai laimi? Tada su啪inokite k膮 nors apie azartini懦 lo拧im懦 tikimyb臈s s膮vok膮. Tikimyb臈 yra numatomo rezultato ir bendro rezultato santykis. Pavyzd啪iui, norite i拧sirinkti apelsin膮 i拧 mai拧elio su 拧e拧iais bananais ir vienu apelsinu. Tokiu atveju apelsin懦 gavimo santykis yra 1:7.

Bet kaip tikimyb臈 taikoma azartiniams lo拧imams? Jei 啪aid啪iate su Europos rulet臈s ratu, gausite 37 ki拧enes, sunumeruotas 1鈥36. Taip pat yra viena ki拧en臈 su nuliu. Tokiu atveju tikimyb臈 nusileisti vienoje i拧 ki拧eni懦 yra 1 i拧 37 arba 2,7%. Tarkime, kad pasirinkote Raudon膮/Juod膮, rezultato tikimyb臈 yra 18/37 x 100%. Tai suteikia jums 48,65% tikimyb臈s koeficient膮.

Kaip laim臈ti internetiniuose lo拧imuose

Jei nusprend臈te 啪aisti kazino 啪aidimus, svarbiausia i拧mokti laim臈ti. Pirma, visada praktikuokite bankroto valdym膮. Nors leistis 寞 pergal臋 tikrai smagu, atminkite, kad pralaim臈jimai yra da啪nesni nei laim臈jimai. D臈l 拧ios prie啪asties susikurkite azartini懦 lo拧im懦 bankrot膮 ir padalykite j寞 寞 ma啪esnius vienetus. Pagrindin臈 id臈ja yra la啪intis tik su ma啪daug 5% bankroto per sesij膮. Vir拧ijus 拧寞 rodikl寞 galite su啪lugdyti vos per kelias rankas.

Antra, pasitraukite dar b奴dami priekyje. Kaip aptarta auk拧膷iau, namo prana拧umas visada u啪tikrins, kad ilgainiui pralaim臈site. Taigi, kad b奴tum臈te saug奴s, pasitraukite, prid臈j臋 tam tikr膮 procent膮 prie savo bankroto. Tai gali b奴ti 10%, 20%, 30% ir pan. Tai vienintelis b奴das i拧eiti i拧 kazino su laim臈jimu. Nesusigundykite padvigubinti statym懦, tik臈damiesi susigr膮啪inti nuostolius.

Svarbiausia, protingai rinkit臈s 啪aidimus. Geriau 啪aisti 啪aidim膮 su 啪emu nam懦 prana拧umu, nei tok寞, kuris greitai suvalgys vis膮 j奴s懦 bankrot膮. Puikus pavyzdys yra rulet臈s ratas.

Dauguma lo拧臈j懦 renkasi europieti拧k膮 rat膮, nes jis si奴lo ma啪esn寞 nam懦 prana拧um膮 nei amerikieti拧kas variantas. Ir, jei 寞manoma, i拧mokite 啪aisti 寞g奴d啪iais pagr寞stus 啪aidimus, tokius kaip pokeris ir blackjack, nes jie leid啪ia suma啪inti nam懦 prana拧um膮 taikant optimali膮 strategij膮. Nepaisant to, 啪aiskite savo malonumui.

V臈liausios naujienos

Rulet臈s strategija: kokia yra geriausia rulet臈s strategija?
2022-07-30

Rulet臈s strategija: kokia yra geriausia rulet臈s strategija?

Naujienos